ปัจจุบันเกษตรกร​ใช้สารเคมี​ ในการปลูกพืช​ ทำให้เกิดผลเสียต่อดิน​ เรื่องดินการเกษตรที่เป็นปัญหาที่สุดคือเรื่องเคมีของดิน คือความเป็นกรด ด่าง ของดิน ถ้าเราไม่รู้ว่าเคมีของดินเป็นอย่างไร และไม่แก้ให้เหมาะสม ทำอย่างไรก็ไม่สำเร็จ ให้มีพันธุ์ดี ปุ๋ยดี ดูแลดีอย่างไรก็ไม่รอด!! เพราะพืชไม่สามารถดูดซึม​สารอาหารผ่านดินได้ -ส่วนผสมของดิน​ เรามีฟาร์ม​เองทั้งหมด ปราบดินกรด แก้ดินเปรี้ยว ดินออแกนิก ทางผู้บริหารจึงได้ก่อตั้งบริษัท Trgreenplus จำกัดขึ้นเรามุ่งมั่น​ที่จะคิดค้น​ วิจัย​และสรรหาวัตถุดิบ​ที่เป็นธรรมชาติ​และเป็นนวัตกรรม​,, เราจะทำอาหารให้, ทั้งพืช, สัตว์, มนุษย์โดยที่อาหารของเราจะไม่มีสารเคมีเจือปนและมีประโยชน์ เน้นแนวสุขภาพอย่างเช่นถ้าพืชได้อาหารจากปุ๋ย ที่ดี ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ​จากมหาวิทยาลัย​สงขลานครินทร์​เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้กับเกษตรกร​เพื่อคุณภาพ​ชีวิตที่ดีต่อ, ผู้บริโภคสินค้าการเกษตร​ เพื่อการเกษตร​ที่ยั่งยืน​ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต​ให้กับเกษตรกร​ทุกคน

สนใจติดต่อ 081-395-3646 LINE : @trgreenplus

สินค้าของทางร้าน

สาระน่ารู้